L'effectif

Blue Steelers NM3 Saison 20211/2022

Blue Steelers

The Team

Mamadou
KANTE

#5 - Poste 1

William
MPOGAZI

#4 - POSTE 1

Raphael CHAUMERLIAC

#6 - POSTE 1​/2

Florian
KASHALA

#13 - POSTE 1​/2

Mohamed
KOITA

#9 - POSTE 2/3

Samba
BALAYERA

#12 - POSTE 2/3

Ulrick
NGOMO

#8 - POSTE 3/4

Solly
STANSBURY

#7 - POSTE 3/4

Fabien

#11 - POSTE 4

Cyrano
PERSON

#10 - POSTE 4

Emmanuel
SPAN

#14 - POSTE 4/5

PIERRE
BESSON

#15 - POSTE 5