L'effectif

Blue Steelers NM2 Saison 2022/2023

Blue Steelers

The Team

Kevin
THALIEN

#7 - Poste 1/2

Alexandre
DOGBE

#5 - POSTE 1/2

Torey
THOMAS

#4 - POSTE 1

Florian
KASHALA

#13 - POSTE 2

Jems
BEGARIN

#12 - POSTE 2

Samba
BALAYERA

#12 - POSTE 2/3

Solly
STANSBURY

#7 - POSTE 3/4

Teddy
Bayi

#9 - POSTE 4

Cyrano
PERSON

#10 - POSTE 4

Amir
WARNOCK

#14 - POSTE 5

PIERRE
BESSON

#3 - POSTE 5